Contact >>

contacts:Mr Xuhongrui.
telephone:86 768 3992900
fax:86 768 2225575
address:Second floor, Liyuan Street, Xima Road, Xiangqiao District, Chaozhou City, Guangdong Province, China

|Index| Product| Adout| Contact| Feedback| Ali Wangpu|
Technical support:Guangdong Bosheng Technology Co. Ltd..